O. & A. Degtjarew

Babenkowa
1b10

Kiritschenko
1b2

Kossolapow
1b3